• دکتر سام و اسلام | قسمت ۸۰ | حجاب کن بعد بیا بیرون

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۹ | حتی اگر مشرکین بدشان بیاید

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۸ | شاهد بی شاهد

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۷ | شیطان گرسنه

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۶ | حادثه بزرگتر

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۵ | بخشش گناهان با قتل و حج و صدقه

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۴ | دوستی و دشمنی برای الله

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۳ | زندگی مسالمت آمیز

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۲ | پدرم با دختر خوندم ازدواج کرده

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۱ | زنم منو محروم میکنه

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۷۰ | ادرار مادرت و آب نیم خورده پیامبر

 • دکتر سام و اسلام | قسمت ۶۹ | پدر یا پسرمان هم باشد می کشیم